q土豆泥p的个人主页

http://www.qtcn.org/bbs/u/200710  [收藏] [复制]

q土豆泥p

 • 1

  关注

 • 0

  粉丝

 • 2

  访客

 • 等级:新手上路
 • 总积分:5
 • 保密,2020-02-26

最后登录:2021-02-03

更多资料

新鲜事

q土豆泥p
man ls 可以查找man命令的用法 help 指令名 eg:help cd topeet@ubuntu:~$ help cd cd: cd [-L|[-P [-e]]] Change the shell w ..

Powered by phpwind v8.7 Certificate Copyright Time now is:03-03 12:32
©2005-2016 QTCN开发网 版权所有 Gzip disabled

-->