wuming123057的个人主页

http://www.qtcn.org/bbs/u/133345  [收藏] [复制]

wuming123057

 • 6

  关注

 • 2

  粉丝

 • 12

  访客

 • 等级:新手上路
 • 总积分:85
 • 保密,2011-01-01

最后登录:2018-11-29

更多资料

新鲜事

wuming123057
‘Learn BlackBerry 10 App Development’ is today’s free eBook download Today’s free eBook is Learn BlackBerry 10 App Deve ..
转发  |  收藏  |  评论
2014-06-17 [来自版块 - 新闻资讯]
wuming123057
个人从https://qt.gitorious.org/qt/qt3d/source/4820a197cebd5184ab39ef405eb78f6e69ffc5f9: 网站下载最新的Qt3D模块 在windows 64位 ..
转发  |  收藏  |  评论
2013-10-07 [来自版块 - Qt QML开发]
wuming123057
在一个QML文件中需要使用 Qt.labs.presentation 1.0 从网上下载https://qt.gitorious.org/qt-labs/qml-presentation-system/trees/mas ..
转发  |  收藏  |  评论
2013-08-05 [来自版块 - Qt QML开发]
wuming123057
我点击更新翻译,显示: Updating 'app_en.ts'... Found 0 source text(s) (0 new and 0 already existing) Updating ..
转发  |  收藏  |  评论
2013-08-03 [来自版块 - Qt中文处理]
wuming123057
转载:https://sailfishos.org/cn/alpha_qt5_sdk_release_notes.html 01.08.2013 这是 SailfishOS SDK 的第三次发布,这次 Qt5,QtQui ..
转发  |  收藏  |  评论
2013-08-02 [来自版块 - 新闻资讯]
wuming123057
转发  |  收藏  |  评论
2013-07-19 [来自版块 - 网站管理]
wuming123057
今天一早打开本网站,都弹出这个,其他网站没有问题。
转发  |  收藏  |  评论
2013-07-18 [来自版块 - 休闲娱乐]

Powered by phpwind v8.7 Certificate Copyright Time now is:05-27 16:44
©2005-2016 QTCN开发网 版权所有 Gzip disabled

-->